Medlemsfordele

Medlemsfordele

Medlemsskab af Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening og Danmarks Biavlerforening koster i alt 890 kr./år.

Som medlem af Danmarks Biavlerforening får du:

* Tidsskrift for Biavl hver måned med aktuelt om biavl og omtale af alle  møder og kurser i biavl.

   Her annonceres nyt og brugt materiel.


* Et par temahæfter om året med mange forskellige, aktuelle emner inden for biavl.

* Ret til at bruge Danmarks Biavlerforenings etiket til din honning, samt   

  produktansvarsforsikring.* Ansvarsforsikring for skader, som dine bier forvolder. Det er sjældent, det er nødvendigt. Men

  det er rart, når skaden sker.


* Mulighed for deltagelse i Danmarks Bialvlerforenings kurser.


* Danmarks Biavlerforening har ansat konsulenter, som du kan henvende dig til og få gode råd

   og hjælp til at løse problemer.


* Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavlen i Danmark. Det

   støtter du som medlem


* Som ny biavler kan du købe "Begynderpakken" til favørpris.

Som medlem af Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening får du desuden:

* Mulighed for at være med i et lokalt netværk af biavlere

* Mulighed for at deltage i erfa-møder hos kollegaer

* Mulighed for at deltage i de lokale biavler-kurser og -aktiviteter

For at blive medlem bedes du kontakte Kai Pedersen (formand) på mail: dorthekai@gmail.com eller mobil: 4057-2559.


Lokalt medlemsskab
Det er muligt at lave et lokalt medlemsskab, som kun dækker vores lokale forening. Dette koster 150 kr. om året.

klaus 21.03.2017 13:07

Hej, jeg vil bare lige fortælle jer, at Dansk Biavlerforening afholder en konkurrence om etiketter med eget navn lige nu.

http://bishop1.degngrafisk.dk/

Nyeste kommentarer

26.04 | 11:29

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to acce...

01.04 | 23:58

Ansøg om et lån på 3 % E-mail: lidyafinance9@gmail...

01.10 | 01:00

Hej, Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, ...

06.09 | 10:03

Hej Kai, Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave. MVH