Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 20. februar 2018

Medlemmer af SGB inviteres til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i Fælleshuset, Brarupvej 3a, 4840 Nr. Alslev.

Forud for generalforsamlingen kl. 18.00 inviteres medlemmer til smørrebrød med øl og vand. Tilmelding til Kai på mail: dorthekai@gmail.com  eller sms på mobil: 4057-2559 senest den 13. februar.

Dagsorden i henhold til vedtægter. Forslag til generalforsamlingen fremsendes til formanden senest den 6. februar. Endelig dagsorden vil fremgå af hjemmesiden ugen forud for generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen kåres årets honning. Hvis du har lyst til at deltage i denne konkurrence bedes du medbringe 2 glas rørt honning til bedømmelsen.

 

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2018

 Ordinær generalforsamling 

Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19.00 

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsfremlæggelse
 5. Indkomne forslag – herunder forslag til aktiviteter i 2018
  • Bestyrelsen foreslår ajourføring af vedtægternes paragraf 3, 4, 7 og 11
  • Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til frit at vælge pengeinstitut
  • Begynderkursus 2018
  • Erfa-møder 2018
  • Udflugter 2018
  • Øvrige aktiviteter 2018
 6. Valg af formand: Kai Pedersen (modtager genvalg)
 1. Nyvalg til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår Christian Eriksen som nyt medlem af bestyrelsen
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter: Birgit Holse (modtager genvalg)
 1. Valg af revisor (udgår i 2018, da Erik West fortsætter i 2018)
 2. Valg af revisor suppleant
 3. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 150 kr.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være kåring af ”årets honning” i Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i

Sydhavsøernes grønne Biavlerforening

 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00  i

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

 

 

Deltagere: Oskar Kragegaard, Trine Krogh Steenstrup, Larry Buck, Lisbeth Glit, Bent Mortensen, Anita Fjellerad, Bent Poulsen, Christian Eriksen, Asger Holse, Birgit Holse, Kai Pedersen og Dorthe Pedersen 

 

 

Dagsorden:

Velkomst

Kai Pedersen (fmd.) bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent:

Bent Mortensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet (1 mdr. forud).

 

 1. Valg af stemmetæller:

Lisbeth og Anita

 

 1. Formandens beretning: v. Kai Pedersen 

Formandens beretning fremgår af vedhæftede Bilag 1.

 

 Formandens beretning blev godkendt.

 

 1. Regnskabsfremlæggelse v. Kai Pedersen

Der har været 39 betalende medlemmer – heraf 6 nye medlemmer. Kontingentindtægter på 5.850 kr. og kursusindtægter på 5.150 kr. Tilskud på 15.285 kr. – heraf 10.000 kr. fra seas nve. og resten som tilskud til afholdelse af kursus. I alt indtægter for 26.985 kr. Udgifter i alt for 26.757 kr. – således et overskud på 228 kr.

 

Ultimo er der en balance (egenkapital) på 21.034 kr.

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

 1. Indkomne forslag – herunder næste års aktiviteter og tiltag …
 • Der var ikke indkommet nogen forslag forud for generalforsamlingen.

 

a)       Ajourføring af vedtægter: Se vedhæftede Bilag 2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er markeret med gult. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget.

 

b)      Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til frit at vælge pengeinstitut: Pt. er Jyske Bank foreningens pengeinstitut – men det koster pt. dels 800 kr. i gebyrer og negativ rente. Bestyrelsens ønske om at kunne skifte pengeinstitut blev vedtaget.

 

c)      Begynderkursus 2018: Pris 450 kr. incl. lokalt medlemskab. Lokale medlemmer får det for 300 kr. Der er søgt tilskud fra Guldborgsund Kommune. Sedler til annoncering blev runddelt. Forslaget blev vedtaget.

 

d)     Forslag til Erfa-møder – Udflugter og Øvrige aktiviteter 2018

 

 • Besøg hos Leif i Errindlev (laver honninger med smag)
 • Besøge Bihuset i Tappernøje
 • Ekskursion til ”Solens Hjerte” på Fyn
 • Komme rundt og se hvordan andre gør det og blive inspireret
 • Besøg hos Birgit og Asger
 • Lene Frandsen fra Frejlev
 • Oxal-syre drypning (vinterarrangement)

 

 • Medlemmerne blev opfordret til at melde tilbage med ønsker og ideer til kommende arrangementer. Vær opmærksomme på mulige tilskud.

 

 1. Valg af formand:

Kai Pedersen blev valgt til formand.

 

 1. Nyvalg til bestyrelsesmedlemmer:

          Christian Eriksen

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

Birgit Holse og Trine Stenstrup blev valgt.

 

 1. Valg af revisor

Erik West blev valgt i 2017 (udgår)

 

 1. Valg af revisor suppleant

Benny Hansen

 

 1. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår 150 kr./år i 2019 for enkelt- og husstandsmedlemsskab.

 

 

 1. Evt.

Birgit og Asger deltager i generalforsamlingen i Lolland Falsters Biavlerforening, der afholdes i morgen onsdag. Foreningen har arrangeret foredrag efter general-forsamlingen.

 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet takkede for god ro og orden.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i Fælleshuset.

 

 

Honningsmagning og -bedømmelse

Efter generalforsamlingen var der honning-smagning med kåring af årets bedste honning. Trine Krogh Steenstrup vandt årets pris med en rørt honning.

 

 

Oskar & Dorthe (ref.)

 

 


Bilag 1

 

 

 

Formands-beretning for 2017 i Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

 

 • Årets første aktivitet var et fællesmøde med Lolland-Falster BF, hvor Flemming Vejsnæs fortalte om biavl i Norge.

 

 • Den 8. februar var der et fællesmøde på DLS om regnskab og moms for biavlere.

 

 • Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 22. februar i Fælleshuset med 9 fremmødte. Efter generalforsamlingen havde vi honningbedømmelse, hvor Oskar Kragegaard vandt prisen for årets bedste, rørte honning. Birgit Holse demonstrerede hvordan man laver honning-chokolade karameller

 

 • Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
  • Kai Pedersen (formand)
  • Asger Holse (næstformand)
  • Kirstine Olafsson (kasserer)
  • Oskar Kragegaard (sekretær)
  • Birgit Holse (suppleant)

 

 • Den 4.-5. marts var der 2 medlemmer, der deltog i årets biavlskonference i Vejen, hvor der om lørdagen bl.a. var indlæg om: Brune bier på Læsø, Svensk biavl produktion af småfamilier, indsamling af propolis og pollen samt meget mere. Om aftenen kunne man smage på lækkert tilberedte insekter.  ( The Bug Lady )

 

 • Den 18. marts afholdt vi en mindre Biavlskonference i Præstø, hvor Møn-Langebæk BF, Sydsjællands BF og Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening stod som arrangører. Det var et stort arbejde men var også velbesøgt med omkring 100 deltagere. Der var 3 indlæg: Hans Jørn Kolmos fortalte om hvor fantastiske bierne er.  Firmaet Bidro fortalte om produkter på basis af biprodukter. Efter frokost underholdt Lars og Zofus om deres erfaringer.

 

 

 • Den 21. marts startede vi begynderkursus med 9 deltagere. Det foregik over 6 aftener, hvor vi igen kørte kurset efter aftenskoleloven, så vi kunne få lokaltilskud fra kommunen.

 

 • Den 27. april havde vi en udflugt til Bihuset i Tappernøje for kursister og medlemmer. Heino gav kaffe og wienerbrød.

 

 • Skolebigården startede den 2. maj og vi mødtes 10 gange hen over sæsonen. De lidt mere generelle ting i skolebigården har været annonceret på hjemmesiden, så også gamle medlemmer kunne komme forbi. Vi har vel været ca. 10 deltagere hver gang.

 

 • Vinteren havde været hård ved bierne i vores område. Bierne i skolebigården havde klaret sig fint, men mange medlemmer havde meget store vintertab. To af de største biavlere i foreningen havde tab på op til 90%. Det har desværre ført til at den ene helt har opgivet bierne.

 

 • 13.  juni havde vi honninghøst i skolebigården med prøvesmagning sammen med lækre danske jordbær.

 

 • Den 22. juni havde vi endnu en honninghøst for 4H og Kippinge Beboerforening. Her blev der også serveret nyslynget honning og jordbær.

 

 • På baggrund af de svære forhold for bierne tilmeldte vi os som observationsbigård under Danmarks Biavlerforening. Vi var så heldige at få støtte på 10000 kr fra SEAS-NVE, som muliggjorde en udvidelse af skolebigården.

 

 • Ultimo juni blev bierne sat i vinterleje og vi lavede to nye aflægger i skolebigården. De blev begge tilsat en ubefrugtet dronning. Begge blev fint parret.

 

 • Den 30. juni var der opstartmøde om obervationsbigårde. Vi fik udleveret diverse fælder til biller og hvepse. Siden har vi talt mide-nedfald og hvepse som er blevet indberettet til Danmarks Biavlerforening.

 

 • Bierne i skolebigården blev i august behandlet med myresyre.

 

 

 • 4. november deltog jeg i formandsmøde i DBF på Fyn. Det var meget interessant at høre hvilke hovedområder foreningen vil arbejde med i den kommende periode.

 

 • Den 16. november havde vi et arrangement med Honning- chokolade karameller som Anne stod for. Vi satte også en portion mjød over og smagte på et par typer mjød.

 

 • Årets julefrokost blev afholdt den 5. december med fælles buffet.

 

 • Den 17. december oxalsyredryppede vi de 4 bifamilier. Medlemmerne kunne få syre med hjem. Bagefter var der gløgg og æbleskiver.

  

 • Medlemsudvikling i 2017:  I alt har 39 betalt kontingent. Der er kommet 6 nye medlemmer, men desværre har vi her ved årsskiftet også mistet flere medlemmer. Kries er blevet allergisk, Asger Øksenhave mistede næsten alle bier og har opgivet. Allan er blevet far til tvillinger og vores kasserer Kirstine har også meldt sig ud. De sidste har jeg ikke hørt fra.

 

Kai Pedersen

 

| Svar

Nyeste kommentarer

26.04 | 11:29

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to access a wide range of loan facilities. Contact for more information: financialserviceoffe

01.04 | 23:58

Ansøg om et lån på 3 %
E-mail: lidyafinance9@gmail.com
www.lidya.info
Whatsapp telefon: +12133737676

01.10 | 01:00

Hej,
Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, og vil gerne høre om der er nogen der har interesse i at opsætte bistanden på grunden

06.09 | 10:03

Hej Kai,

Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave.

MVH