Referat fra Ordinær Generalforsamling 2017

 

Referat 

Ordinær generalforsamling i

Sydhavsøernes grønne Biavlerforening

 

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00  i

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

 

 

Deltagere: Peter, Oskar, Bent & hustru, Anita, Kirstine, Birgit, Asger og Kai

 

Dagsorden:

Velkomst

Kai Pedersen bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent:

Peter Neubert blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

 1. Valg af stemmetæller:

Bent blev valgt.

 

 1. Formandens beretning: v. Kai Pedersen 

Formandens beretning fremgår af vedhæftede bilag.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 1. Regnskabsfremlæggelse v. Kirstine Olafsson

I 2016 har kontingentet har været sat op fra 100 til 150 kr. pr. medlem – så den samlede kontingentbetaling har været 5.800 kr.

 

Året endte med et overskud på 858,10 kr. på trods af større investering i nyt læhegn ved skolebigården.

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

 

 

 1. Indkomne forslag – herunder næste års aktiviteter og tiltag …
 • Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen modtaget et forslag om at foreningen lavede nogle klubaftener, hvor man tog diverse emner op – uden at man nødvendigvis så på bier.

 

Det blev besluttet:

 • At foreningen i løbet af sæsonen vil indkalde til et par klubaftener.

 

 • At der vil blive afholdt et par erfa-møder hjemme hos forskellige medlemmer – for at se lidt forskellig biavl.

 

 • At foreningen igen vil forsøge at samle et hold til et nyt begynderkursus i biavl. Der blev runddelt opslag til de fremmødte til ophængning. Medlemmer opfordres generelt til at reklamere for begynderkurset.

 

 • Skolebigården fortsætter for alle. Vi vil forsøge at samle op på spørgsmålene til en fælles drøftelse efter at vi har kigget på bierne.

 

 • I løbet af foråret vil vi organisere en fælles tur til Bihuset i Tappernøje.

 

 • Vi fortsætter med arrangementer med såvel oxalsyredrypning som julefrokost i 2017.

 

 • Det blev foreslået, at foreningens medlemmer opfordres til at producere flest mulige aflæggere til afhjælpning af vinterdødsfald, samt til salg til nye biavlere.

 

 • I skolebigården vil vi forsøge at producere nogle dronninger.

 

 • Bestyrelsen har frie hænder til at arrangere andre udflugter/ arrangementer i løbet af året.

 

 • Ved deltagelse i Generalforsamling og lign. i Danmarks Biavlerforening betaler foreningen de delgeredes udgifter.

 

Allerede planlagte arrangementer i 2017:

 • Den 4.-5. marts er der Biavlskonference i Vejen.

 

 • Der afholdes Biavlskonference i Præstø lørdag den 18. marts kl. 9.30-16. Der er stadig enkelte ledige pladser.

 

 • Begynderkursus i biavl, starter tirsdag den 14. marts og strækker sig over 6 aftener.

 

 • Skolebigården startes op i umiddelbar forlængelse af begynderkurset – tirsdag den 2. maj. Hvis der er et specielt tema – meldes dette ud til alle via hjemmesiden og evt. pr. mail.

 

 • Foreningen vil fortsat samarbejde med nabo-biavler-foreningerne.

 

 • OBS: Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til virksomhedsbesøg / firmaudflugter. Kontakt gerne en fra bestyrelsen.

 

 

 1. Valg af formand:

Kai Pedersen blev genvalgt til formand.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

          Oskar Kragegaard (genvalgt)

          Asger Holse (genvalgt)

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

Birgit Holse blev genvalgt

 

 1. Valg af revisor

Erik West blev genvalgt

 

 1. Valg af revisor suppleant

 Benny Hansen blev genvalgt

 

 1. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret 150 kr./år i 2018 – hvilket blev vedtaget.

Der er fortsat mulighed for passivt medlemskab for 150 kr.

 

 1. Evt.

 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 1. marts kl. 19.00 i ”Fælleshuset”, Brarupvej 3a.

 

     Honning-chokolade-nøddekarameller

     Birgit Holse demonstrerede hvordan man laver honning-chokolade-nøddekarameller   

     og der var smagsprøver ad libitum – og de var rigtig gode.

 

Honning- og mjødsmagning

Efter generalforsamlingen var der honning-smagning med kåring af årets bedste honning. Oskar Kragegaard vandt årets pris med en rørt honning.

 

Herefter var der prøvesmagning af mjød, hvorefter der blev udvekslet erfaringer med mjødproduktion.

 

Tak til Birgit for dejlig kage til kaffen!

 

Kai & Oskar (ref.)


Bilag

 

Formands-beretning for 2016 i Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

 

 • Årets første aktivitet var et fællesmøde med Lolland-Falster BF, hvor Palle Frejvald holdt et foredrag om en lang køretur til Kasakstan og lidt om biavl.

 

 • I januar måned havde vi et bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde årets generalforsamling.

 

 • Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. februar i Fælleshuset med 8 fremmødte. Efter generalforsamlingen havde vi honningbedømmelse, hvor Birgit og Asger Holse vandt prisen for årets bedste, rørte honning.

 

 • Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
  • Kai Pedersen (formand)
  • Asger Holse (næstformand)
  • Kirstine Olafsson (kasserer)
  • Oskar Kragegaard (sekretær)
  • Birgit Holse (suppleant)

 

 • Den 5.-6. marts var der 3 medlemmer, der deltog i årets biavlskonference i Vejen, hvor der om lørdagen bl.a. var indlæg om:
  • 2-dronninge-system fra Norge
  • Storbiavl fra Finland

 

 • Den 15. marts startede vi begynderkursus med 16 deltagere. Det foregik over 6 aftener, hvor vi igen kørte kurset efter aftenskoleloven, så vi kunne få lokaltilskud fra kommunen.

 

 • Den 28. april havde vi en udflugt til Bihuset i Tappernøje for kursister og medlemmer. Heino donerede et opstablingsstade til Skolebigården.

 

 • Skolebigården startede den 10. maj og vi mødtes 10 gange hen over sæsonen. De lidt mere generelle ting i skolebigården har været annonceret på hjemmesiden, så også gamle medlemmer kunne komme forbi. Vi har vel været ca. 10 deltagere hver gang.

 

 • I  juni havde vi honninghøst i skolebigården med prøvesmagning sammen med jordbær.

 

 • Medio juni blev der på landsplan afholdt Honning-jordbær dag, hvor enkelte fra foreningen deltog.

 

 • Ultimo juni blev bierne sat i vinterleje og vi lavede en ny aflægger i skolebigården.

 

 • Den 28. juni havde vi et hyggeligt erfa-møde hos Birgit og Asger Holse, hvor vi bl.a. satte bierne i vinterleje og lavede en ny aflægger-familie.

 

 • Bierne i skolebigården blev sat i vinterleje den 5. juli.

 

 • Den 19. juli havde vi et meget spændende besøg hos Laust Spandet Jensen på Fejø. Laust og Jan viste os rundt på Fejø i diverse frugtplantager – hvor vi så på de steder, som Laust påtænkte at have bigårde fremadrettet.

 

 • Den 23. august afholdt vi bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at forbedre forholdene for bierne i skolebigården ved at sætte nyt læhegn op. Flere af medlemmerne har efterfølgende hjulpet med at opsætte dette læhegn.

 

 • I september var der Høstmarked ved Fælleshuset. Biavlerforeningen var med til at arrangere dette sammen med 4H og andre lokale foreninger. Mattias viste bl.a. skolebigården frem for børnene.

 

 • Den 4. december oxalsyredryppede vi de 3 bifamilier. Medlemmerne kunne få syre med hjem. Bagefter var der gløgg og æbleskiver.

 

 • Den 13. december holdt foreningen julefrokost med fælles buffet.

 

 • Medlemsudvikling i 2016: Vi fik 5 nye medlemmer i 2016 – men desværre er der samtidig også 5 der har meldt sig ud af foreningen – så medlemstallet er uændret 37.

 

 

Kai Pedersen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 03:00

Hej,
Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, og vil gerne høre om der er nogen der har interesse i at opsætte bistanden på grunden

...
06.09 | 12:03

Hej Kai,

Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave.

MVH

...
06.09 | 07:58

Hej Claus
Er det ubrugte bistader du søger, så er nærmeste forhandler Bihuset i Tappernøje. Har du brug for brugte bistader, så kan vi sikkert hjælpe. Kai

...
05.09 | 23:01

Hej er der nogle hernede som ved hvor man kan købe nye bistader på øerne ?

...
Du kan lide denne side