Generalforsamlinger

Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Sydhavsøernes grønne Biavlerforening

Torsdag den 15. november 2012, kl. 19.00 i

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

Dagsorden:

Velkomst

Søren Overgaard bød velkommen.

1. Valg af dirigent:

Asger blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Valg af stemmetæller:

Claus blev valgt.

3. Formandens beretning: v. Søren Overgaard

Søren Overgaard aflagde beretning – over det seneste års aktiviteter i biavlerforeningen. Hele beretningen er vedhæftet som Bilag. Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskabsfremlæggelse v. Kai Pedersen

Der har været 25 betalende medlemmer, hvs. 2500 kr. i kontingenter. 4800 kr. på kursusafgift. Tilskud på 2.000 kr. fra Spar Lolland og 367 kr. fra Danmarks Biavlerforening (50% tilskud til annonce). Væsentligste udgifter til nyt bistade og hjemmeside. Alt i alt et overskud på 6.036 kr.

5. Indkomne forslag – herunder næste års aktiviteter og tiltag …

Erfa-møder for de nye, hvor man tager rundt til hinanden og ser på hvordan biavlen gribes an (evt. indenfor samme begynderhold)

Erfa-møder for mere øvede biavlere, hvor man tager et tema op på møderne.

Kunne evt. finde inspiration på det nye kursus for uddannede biavlere. Virksomhedsbesøg / Firmaudflugt:

o Besøge en dronningeavler og/eller en Erhvervsbiavler

Være med til at præge nærmiljøet med forslag til planter indenfor randzonerne.

Strø lidt frøposer langs ved veje og i grøfter. Omkring genbrugspladser er der ofte plads (volde) som kunne være egnede.

Der er i øjeblikket mangel på bier indenfor EU – hvorfor der pt. er mulighed for at få støtte til forskellige tiltag, der fremmer biavlen herhjemme.

Fælles julefrokost i foreningen

6. Valg af formand:

Søren Overgaard (genvalgt)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kai Pedersen (genvalgt)

8. Valg af bestyrelsessuppleant

Kris

9. Valg af revisor

Erik West blev genvalgt for en 2 årig periode

10. Valg af revisor suppleant

Steven Lambert

11. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år i 2014.

12. Evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Søren havde bagt ’valg-kage’ (gulerods-honning-kage) til kaffen.

Julefrokosten i foreningen afholdes torsdag den 13. december kl. 18.30 i Fælleshuset. Man tilmelder sig hos Kai (mobil: 4057-2559 eller mail: dep@post.tele.dk) – senest den 10. december - meget gerne med oplysning om, hvad man har lyst til at medbringe. Kai forsøger efterfølgende at koordinere bidragene …

Honning- og mjødsmagning

Efter generalforsamlingen var der honning-smagning med kåring af årets bedste honning. Kris vandt årets pris med en flydende honning, hvor bierne havde trukket tæt på skov.

Herefter var der prøvesmagning af Kai’s ’slåen-mjød’, hvorefter der blev udvekslet alskens erfaringer med biavl, mjødproduktion mv.

Dorthe Errebo (ref.)

Bilag

Årsberetning 2012 for Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening ved formand Søren Overgaard

Så gik en ny sæson og hvor har der været travlt i foreningen.

Året startede med at bestyrelsen holdt møde og skulle planlægge vores nye ”Begynderkursus” og hvad resten af sæsonen skulle indeholde.

Tilmeldingen til vores begynderkursus overgik vores fantasi. Vi mente at der nok kunne være 10 nye biavlere som kunne tænke sig at deltage. Da vi havde nået 15 tilmeldte mente vi det kunne være nok. For en sikkerheds skyld tog vi 2 ekstra altså 17 stk. Kai har været vores ankermand på begynderkurset og har trukket det store læs. Der har været godt fremmøde og det har også givet nye medlemmer til foreningen. Bestyrelsen er enige om at det er begynderkurserne som er med til at sikre fremtiden for foreningen. Jeg håber derfor at den nye bestyrelse ønsker at fortsætte dette kursus.

Tilgang til foreningen er steget og vi er nu oppe på 25 medlemmer. Tilgangen i år er på 9 stk. hvoraf de 6 er fra vores begynderkursus.

I april måned deltog foreningen i Heino's 25 års jubilæum og så på det nyeste biavlerudstyr på markedet.

Årets udflugt gik i maj måned til Leif Johansen i Errindlev, hvor der blev set på biavl og forskellige muligheder for at afsætte honning. Bl.a. er Leif kendt for at sammensætte honning med forskellige slags smag. Slyngerummet blev også vist frem. Asger Søgård kiggede forbi og fortalte om lokale observations- bigård og trækforhold. Mødet har forhåbentlig givet inspiration til andre, hvordan man kan indrette sig.

Skolebigården er blevet rykket tættere på vores foreningshus og det ser vi som bestyrelse

som en stor fordel. Praktik kan nu kombineres med teori når der er behov for dette. I foråret fik foreningen bevilget 2.000 kr. fra SparLolland-fonden til investering i skolebigården. For beløbet er der investeret i endnu et bistade til skolebigården.

Skolebigårdsmøder har vi afholdt, hvor der var mulighed for at deltage og følge skolebigården og gå hjem og fortsætte med samme øvelse. Sæsonens højdepunkt var da der skulle slynges hos Kai, hvor vores nye medlemmer fik mulighed for at opleve det fantastiske, når den første honning løber ud af slyngen.

Møder for lidt mere erfarne biavler her lidt tilbage at ønske, og vi vil gerne modtage input og ønsker

Honning jordbær dag blev i år afholdt den 30. juni i et godt samarbejde med SuperBest i Nørre Alslev – og var meget velbesøgt.

Foreningen var medarrangør af Høstmarkedet ved Fælleshuset den 8. september, hvor mange kom forbi og fik en snak om bier, honning og mjød.

Endelig vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i foreningens julefrokost som afholdes her i foreningshuset den 13. december. Medbring en fælles ret, foreningen står for drikkevarer.

Årets honning høst er ikke gået så godt for området øst for Storebælt. Foråret tegnede ellers godt men hen over sommer og sensommer har det været meget sløjt. Dette kan måske påvirke honning prisen når vi skal afsætte engros. Prisen er 18 til 22 kr pr kg honning.

Jeg mener at bestyrelsen kunne trænge til nyt blod og jeg vil gerne opfordre andre til at træde ind

i bestyrelsen. Hvis dette skulle være for skræmmende kunne jeg som formand godt tænke en anden model hvor et medlem stod for et enkelt arrangement eller

bare være ”vandbærer”. Jeg ser også gerne en strøm af ideer som bestyrelsen kunne tage fat på. Så kom frem af busken.

Generalforsamling 2010

Referat af

Generalforsamling i Sydhavsøernes grønne Biavlerforening

 

Sted Fælleshuset Brarupvej 3a, Øster Kippinge

Dato 18-11- 2010

 

1. Valg af dirigent           Valgt.  Henrik

 

2. Valg af stemmetællere  Valgt.  Anja

 

3. Formandens beretning.

     Året startede med meget sne og kulde, som endte ud i et koldt forår. Sommeren kom og rettede op på bierne. Der har været en god høst af honning i år.

     Aktivitetsniveauet i foreningen. Der har været afholdt erfa møder i Kai’s og Claus’s bigård samt der været afholdt studietur til Claus lap (Erhvervsbiavler). Hjemmesiden er kommet op og stå.

Der har været forespørgelser på begynderkurser, dette vil blive afholdt i det nye år.

Det nye års aktivitet niveauet vil blive fremlagt efter næste bestyrelsesmøde, aktiviteterne vil blive lagt ud på hjemmesiden..

 

4.      Regnskab blev fremlagt og godkendt med et underskud på kr. 3,65

 

5.      Indkomne forslag blev lagt under punkt 12 Evt.

 

6.      Valg af Formand

          Søren Overgaard blev genvalgt.

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlem (kassere)

          Kai Pedersen blev genvalgt.

 

8.      Valg af bestyrelsessuppleant

           Allan blev genvalgt.

 

9.      Valg af revisor

            Erik West blev genvalgt.

 

10.  Valg af revisor suppleant.

             Anja blev valgt.

 

11.  Fastlæggelse af kontingent.   Der blev vedtaget kr. 100,00

 

12.  Evt.  Næste års aktiviteter.   Begynderkursus sættes i værk, ligeledes erfa møder, skolebigård møder, Uddannelse af mindst 1 bikyndig. Sponsorrater/legat søges. Foreningen afholder markeds dag i Nyk. Zoo.  Evt. Honning Jordbærdag, Virksomhedsbesøg.

 

Referat

  Claus Sejbjerg

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 03:00

Hej,
Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, og vil gerne høre om der er nogen der har interesse i at opsætte bistanden på grunden

...
06.09 | 12:03

Hej Kai,

Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave.

MVH

...
06.09 | 07:58

Hej Claus
Er det ubrugte bistader du søger, så er nærmeste forhandler Bihuset i Tappernøje. Har du brug for brugte bistader, så kan vi sikkert hjælpe. Kai

...
05.09 | 23:01

Hej er der nogle hernede som ved hvor man kan købe nye bistader på øerne ?

...
Du kan lide denne side